Batas sa Pag-download ng Video at Musika sa YouTube

Posible bang gumamit ng YouTube converter sa video, mp3, audio

Ang pag-download ng mga video mula sa YouTube ay ipinagbabawal ng mga tuntunin ng serbisyo ng site, dahil ito ay isang paglabag sa copyright. Karaniwang pinoprotektahan ng mga katulad na batas ang mga video sa YouTube, na nangangahulugan na ang mga may-ari ay may mga eksklusibong karapatan na ipamahagi at gamitin ang mga ito. Kapag nag-download ka ng video sa YouTube nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright, nilalabag mo ang mga eksklusibong karapatan nito.

Sibil at kriminal na pananagutan para sa paglabag kapag nagda-download ng mga video mula sa YouTube

Sa maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, ang batas sa copyright ay nagbibigay para sa parehong sibil at kriminal na pananagutan para sa paglabag sa copyright kapag nagda-download ng mga video sa YouTube. Maaaring kabilang sa mga parusang sibil ang mga pinsala sa pananalapi, habang ang mga parusang kriminal ay maaaring kabilang ang mga multa at maging ang pagkakulong.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) at mga pag-download ng video sa YouTube

Bilang karagdagan, ang pag-download ng mga video mula sa YouTube ay maaari ding lumabag sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA), na isang batas sa US na nagsasakriminal sa paggawa at pamamahagi ng mga teknolohiya, device, o serbisyong idinisenyo upang iwasan ang mga hakbang na kumokontrol sa pag-access sa mga naka-copyright na gawa. .

Mga Legal na Paraan para Mag-download ng Mga Video sa YouTube

Sa kabila ng mga paghihigpit sa copyright, may mga legal na paraan upang mag-download ng audio at video mula sa YouTube. Narito ang ilan sa mga ito:

  1. Gamit ang opisyal na YouTube app - YouTube Premium. Ang bayad na serbisyong ito ay nagbibigay ng kakayahang mag-download ng mga video para sa offline na panonood sa mismong android o IOS application. Pakitandaan na ang mga na-download na video ay maaari lamang matingnan sa loob ng app sa iyong telepono at hindi maaaring ilipat sa iba pang mga device o platform.
  2. Mag-download ng mga video na nasa pampublikong domain o may lisensya ng Creative Commons. Ang mga naturang video ay hindi protektado ng mga eksklusibong copyright at malayang magagamit at mada-download. Gayunpaman, tiyaking sinusunod mo ang mga alituntunin sa pagpapatungkol kung kinakailangan.
  3. Humiling ng pahintulot mula sa may-akda o may-ari ng copyright ng video. Kung kailangan mong mag-download ng mp3 audio track o mp4 para sa isang partikular na layunin, maaari kang makipag-ugnayan sa may-akda o may hawak ng copyright at humingi ng pahintulot na mag-download. Sa ilang mga kaso, maaari silang magbigay sa iyo ng link sa pag-download sa iyong computer o pahintulot na gamitin ang kanilang nilalaman.

Iwasan ang paglabag sa copyright kapag nagda-download ng mga video sa YouTube

Ang pag-download ng mga video sa YouTube nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright ay ilegal at maaaring magresulta sa parehong sibil at kriminal na pananagutan. Upang maiwasan ang mga kahihinatnan na ito, mahalagang i-download at gamitin lamang ang mga video na nasa pampublikong domain, may naaangkop na lisensya, o nakatanggap ng pahintulot mula sa may-ari ng copyright. Pangangasiwa ng site YConvert.net mga tawag - maging matulungin sa copyright at igalang ang gawa ng mga tagalikha ng nilalaman sa YouTube!